Tác giả :
Nghiên cứu sinh (NCS) lưu ý:
- NCS trúng tuyển khóa nào sẽ áp dụng quy định của khóa đó.
- Các biểu mẫu liên quan trong quá trình học tập NCS xem tại mục Biểu mẫu.

TT

Tên văn bản

Loại

văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Ghi chú

1

Quy định về thu học phí trong thời gian kéo dài/bảo lưu (dành cho học viên cao học và NCS)

Quy định

190/ĐHSPKT-ĐT

25/08/2014

2

Quyết định ban hành quy định giảng viên giảng dạy sau đại học, hướng dẫn luận văn thạc sỹ, luân văn tiến sỹ

Quyết định

1368/QĐ-ĐHSPKT

09/07/2015

 3 Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và chống đạo văn sản phẩm học thuật  Quy định   1047/QĐ-ĐHSPKT  14/03/2022  
 4 Quy định quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  Quy định 409/QĐ-ĐHSPKT   05/02/2024  

Áp dụng khóa tuyển sinh từ đợt 1/2017 trở về trước

1

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ của trường ĐH SPKT Tp.HCM

Hướng dẫn

689/HD-ĐHSPKT-SĐH

28/11/2012

2

Quy định danh mục các tạp chí khoa học và cách tính điểm bài báo

Quy định

436/QĐ-ĐHSPKT-SĐH

10/04/2014

3

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định danh mục các tạp chí khoa học và cách tính điểm bài báo

Quyết định

2891/QĐ-ĐHSPKT

20/10/2016

4 Quy định trình độ tiếng Anh của NCS trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Quyết định  57/QyĐ-ĐHSPKT  29/3/2016  

5

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

10 /2009/TT-BGDĐT;

05/2012/TT-BGDĐT

07/5/2009;

15/02/2012

Áp dụng khóa tuyển sinh từ đợt 2/2017 (Nhập học tháng 10/2017) đến 2020

1

Quy định đào tạo tiến sĩ của trường ĐH SPKT Tp.HCM

Quyết định

1557/QĐ-ĐHSPKT

30/8/2017

Bao gồm: Quy định bài báo, mẫu đăng ký bảo vệ LATS cấp cơ sở/Trường

2

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

08/2017/TT-BGDĐT

04/4/2017

Áp dụng khóa tuyển sinh từ 15/08/2021 trở đi

 1 Quy định đào tạo tiến sĩ của trường ĐH SPKT Tp.HCM  Quyết định 2310/QĐ-ĐHSPKT 28/12/2021 Hết hiệu lực, đã được thay thế bằng quyết định 294/QĐ-ĐHSPKT ngày 25/01/2024
 2  Quy định đào tạo tiến sĩ của trường ĐH SPKT Tp.HCM (hiện hành) Quyết định   294/QĐ-ĐHSPKT 25/01/2024   
 3 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo  Thông tư  18/2021/TT-BGDĐT  28/6/2021  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


TIN TỨC

Copyright © 2014, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Tp. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84.8) 37225766 hoặc 37221223 (số nội bộ 8125).  
E-mail: saudaihoc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 2,796

Tổng truy cập:2,796