Tác giả :
1. Các mẫu đơn dành cho khoá 2014 A trở về trước, tại đây.
2. Các mẫu đơn áp dụng từ khoá 2014 B trở về sau, tại đây.
3. Mẫu đăng ký học hướng nghiên cứu_Áp dụng khoá 2014 B, tại đây.
4. Các phiếu chấm Chuyên đề, tại đây.
5. Phiếu nhận xét của người hướng dẫn, phản biện LVTN áp dụng từ khóa 2014 A trở về trước, tại đây.
6. Phiếu nhận xét của người hướng dẫn, phản biện LVTN áp dụng từ khóa 2014 B trở về sau, tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2014, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84.8) 37225766 hoặc 37221223 (số nội bộ 8125).  
E-mail: sdh@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,325

Tổng truy cập:971,707