Tác giả :
- Hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Trường SPKT ban hành), xem ở đây
- Qui định đào tạo trình độ tiến sĩ (do Bộ GD & ĐT ban hành áp dụng từ 2016 trở về trước), xem ở đây.
- Qui định đào tạo trình độ tiến sĩ (do Bộ GD & ĐT ban hành áp dụng từ 2017 trở về sau), xem ở đây
- Qui định danh mục các tạp chí khoa học và cách tính điểm bài báo cho NCS, xem ở đây
- Qui định sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ danh mục các tạp chi KH & cách tính điểm bài báo cho NCS, xem ở đây
- Qui trình đăng ký bảo vệ luận án cấp cơ sở, xem ở đây
- Biểu mẫu đăng ký bảo vệ luận án cấp cơ sở, xem ở đây
- Qui trình và biểu mẫu đăng ký bảo vệ luận án cấp Trường, ở đây
- Qui định trình độ tiếng Anh của NCS trước khi bảo vệ luận án, ở đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Copyright © 2014, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84.8) 37225766 hoặc 37221223 (số nội bộ 8125).  
E-mail: sdh@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 95,221

Tổng truy cập:1,156,927