Tác giả :

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO  TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                  Số: 08/TB-ĐHSPKT                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thay đổi khu vực tổ chức thi Anh văn B1 vào ngày 08/01/2017

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến các học viên đăng ký thi kỳ thi đánh giá trình độ Anh văn đợt 1/2017 vào ngày 08/01/2017 việc thay đổi địa điểm thi Anh văn B1 như sau:

Vào ngày 07 và 08/01/2017 Nhà Trường tổ chức ngày hội Hướng nghiệp và Ngày mở lần thứ X trùng với ngày tổ chức thi Anh văn B1.

Nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của ngày Hội đến kỳ thi, Phòng Đào tạo thông báo đến anh chị học viên khu vực tổ chức kỳ thi Anh văn từ khu A như thông báo trong giấy báo dự thi sẽ được chuyển sang khu B tại tầng 3 phòng B310 đến B315 (phía sau lưng Thư viện).

Các nội dung còn lại (giờ thi, ngày thi,…)  trong giấy báo dự thi không thay đổi.

Trân trọng thông báo.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Điện thoại: (08) 37225.766

Nơi nhận:                                                                                  P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- HV cao học;

- Lưu: VT, SĐH.                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                            

                                                                                                          PGS.TS Phan Đức Hùng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2014, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84.8) 37225766 hoặc 37221223 (số nội bộ 8125).  
E-mail: sdh@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 72,458

Tổng truy cập:969,840